Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2018

Jedz mniej, bramy raju są wąskie.
— Archibald Joseph Cronin
Reposted fromlittle little viairbjarbirb irbjarbirb
8957 54df 500
Noc jak każda inna...
Reposted fromissul issul viairbjarbirb irbjarbirb
Sponsored post
Reposted frombluuu bluuu viairbjarbirb irbjarbirb
  Czy kochasz mnie tak bardzo, iż myślisz, że uda ci się zapamiętać wszystkie moje wczoraj?
— Marek Hłasko
Reposted fromIriss Iriss viairbjarbirb irbjarbirb
Miłość nie wyraża się w pragnieniu uprawiania seksu, lecz w pragnieniu wspólnego snu
— Milan Kundera
Reposted fromxalchemic xalchemic viairbjarbirb irbjarbirb
3457 bf2d 500
zaryzykowałabym....
Reposted fromdziewcze dziewcze viairbjarbirb irbjarbirb

May 22 2017

Tysiąc myśli na minutę, a w każdej Ty.
— !

May 13 2017

3223 6c28 500
Reposted fromidiod idiod viagrarzynka grarzynka
3350 2296 500
Poznań.
Reposted fromstarryeyed starryeyed viadead-zireael dead-zireael
4504 249c
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viadead-zireael dead-zireael
Reposted frombluuu bluuu vianiezwykla niezwykla

July 21 2014

3443 c163
Reposted fromveronika1997 veronika1997 viazapachsiana zapachsiana
1075 6754
Reposted fromsevek sevek viazapachsiana zapachsiana
Reposted fromsunwalk sunwalk viadobby dobby
1086 5a67
Reposted fromanamont anamont viadobby dobby
6988 4138 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaklaud klaud
6954 53e6 500
Reposted fromfleursdemal fleursdemal viaklaud klaud
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...